ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ / Certification

To πιστοποιητικό επάρκειας Eλληνομάθεια.
Πως να συμπληρώσετε την αίτηση: Στο σημείο που λέει…

Στην συνέχεια συμπληρώστε απαραίτητα τα στοιχεία της κατάθεσης.

Αριθμός κατάθεσης (*): θα βάλετε τον order number τις παραγγελία σας

Αιτιολογία κατάθεσης: (*) ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο εξεταζόμενου

Ποσό κατάθεσης (ευρώ): (*) το ακριβές ποσο πχ 65

Ημερομηνία κατάθεσης: (*) την ημερομηνία που έγινε η πληρωμή

Showing all 6 results